Bill Kaulitz

2007-08-30 · 07:35:00
"En tid låg jag på sjukhuset. När jag vaknade upp från en narkos var Tom där. Han satt bredvid mig på sängkanten hela dagarna ända tills han somnade. Jag ville bara se min bror. Ingen annan förutom honom kan hjälpa mig i en sådan situation."

Bill Kaulitz om hans tid på sjukhuset när han var mindre.